Het zonlicht achter de silhouetten

Maandag, 6 februari ben ik aan een nieuw schilderij begonnen dat de titel ‘Geestermerambacht – Koedijk III’ zal dragen. Evenals nummers I en II gaat het hier om boompartij die elkaar overlappen. Echter in dit beeld is er een duidelijker scheiding tussen licht- en schaduw, omdat het zonlicht nogal scherp op bepaalde delen van de bomen en de grond valt. Ook de doorkijk door de silhouetten van de boomstammen vind ik interessant. Je ziet nog net het water dat daar achter ligt en wat wazige bomen in de verte. Uiteindelijk is dat het gene wat ik in het schilderij wil (proberen te) benadrukken: het oog wordt via het pad naar de fel verlichte bomen aan de linkerkant geleid en daarna naar rechts, achter de silhouetten van de bomen, want daar schijnt de zon volop. Al is dat op deze foto niet zo goed te zien…

Gert Dijkstra, oktiber 2022, Geestmerambacht-Koedijk.